Místo na svatební obřad i hostinu

Novoměstská radnice

Praha | Praha

Poskytuje ubytování Ne

Se zahradou Ne

Od 90. let minulého století až do současnosti se konají svatby v obřadní síni v I. patře východního křídla v obřadní dny (čtvrtek, pátek, sobota). Svatební obřady se dříve konaly v přízemním Mázhausu – v kouzelné gotické sloupové síni s klenbou, která je největším nesakrálním prostorem vrcholné gotiky v Čechách, který se dochoval. Nyní je Mázhaus vstupním prostorem z Karlova náměstí pro svatebčany.

Svatební místa v okolí